rr

Novosti

saopštenje za javnost

U vezi sa Odlukom o raspisivanju izbora za vanredne, redovne i inostrane članove Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, objavljenom u dnevnoj štampi 3. februara 2015. godine, u propisanom roku

.

Posljednje fotografije