rr

Novosti

GENERALNA SKUPŠTINA ICSU ZABRINUTA ZA AUTONOMIJU CANU

Na Generalnoj skupštini Međunarodnog savjeta za nauku - ICSU, održanoj od 1. do 3. septembra 2014. u Oklandu (Novi Zeland), povodom rasprave o akademskim slobodama i autonomiji naučnih institucija

.

Posljednje fotografije